Hazine’ye 200 milyar lira ek borçlanma yetkisini de içeren ‘Torba Kanun’ Resmi Gazete’de

Elektrik Piyasası Kanunu ile Kimi Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanunla, Kamu Finansmanı ve Borç İdaresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a süreksiz unsur eklendi.

Buna nazaran, Hazine ve Maliye Bakanlığının borçlanma yetkisine 200 milyar lira ek edildi. Böylelikle 293 milyarlık olan borçlanma yetkisi 493 milyar liraya çıktı.
Kanunla Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ilişkin birtakım limanların işletme hakkı verilmesi yahut zamanı sistemiyle özelleştirilmeleri sonucunda imzalanan 49 yıldan az müddetli mukavele mühletleri 49 yıla kadar uzatıldı.

Ek kontrat imzalanabilmesi için işletmeci şirketlerin işletme hakkını doğuran kontrattan kaynaklanan tüm mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiş olmaları ve işletme hakkını doğuran mukaveleden kaynaklı açılmış davalardan feragat etmeleri gerekecek.
Ayrıca işletmeci şirketler özelleştirme kontratlarında yer alan yatırım kuralına ek olarak ek mukavele bedelinin yüzde 10’u oranında limancılık faaliyetleri ile ilgili yatırım yapmak ve bu yatırımları ek kontratların imza tarihinden itibaren 5 yıl içinde gerçekleştirmek zorunda olacak. Mühlet sonunda işletmeci şirketlerin yatırımın gerçekleştirildiğine dair rapor ve bu durumu kanıtlayan bilgi ve dokümanları ilgisine nazaran Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi yahut Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne denetim edilmek üzere sunmaları koşul olacak.

İlgili kuruluşça yapılan kontrolde bahse husus yatırım zorunluluğunun yerine getirilmemiş olduğunun tespit edilmesi halinde ek mukavele feshedilmiş sayılacak. Bu durumda işletmeci şirkete ek kontrat gereği ödenen bedeller de dahil rastgele bir bedel iadesi yapılmayacak.
Maddenin münasebetinde şu tabirlere yer verildi:

“Liman yatırımcılarının gerekli olan yatırımları vaktinde yapabilmesi, ülkemizin lojistik ve turizm kesimine paralel olarak rekabet gücünün korunması, böylece kamu faydasının sağlanması amaçlanmaktadır. Ana kontratlarında işletme hakkı müddetlerinin uzatılması hariç rastgele bir değişiklik yapılmaksızın yalnızca ek mukavele bedelleri; adil, şeffaf, denetim edilip denetlenebilir bir formda tüm yatırımcılar için tıpkı şartlar çerçevesinde belirlenerek ek kontratlar imzalanacak ve müddet uzatımları yürürlüğe girecektir.”

Kamu üniversitesi sıhhat hizmeti sunucularına katkı

BOTAŞ’ın ödenmemiş her türlü vergi, fon ve hisseler ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme artırımı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları, Hazine’den görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek silinecek.

Petroldeki araştırma, arama ve sondaj faaliyetlerinde personellerin gece çalışması

İş Kanunu’nda yapılan değişiklikle, petrol dalındaki araştırma, arama ve sondaj faaliyetlerinde çalışanların gece çalışması yapılabilmesine yönelik düzenleme yapılıyor.

Kamu üniversitesi sıhhat hizmeti sunucularının, hizmetin ifasında mali zahmetler yaşamamaları ve sıhhat hizmetlerinin sürdürülebilirliği bakımından, kelam konusu sıhhat hizmeti sunucularının finansal yeterliliğine katkı sağlanması ile evvelki yıllara ilişkin incelemeler sonucu cari yılda mali bir kesintiye uğramamasına yönelik de düzenleme gerçekleştiriliyor.

1 Ocak 2013’ten evvel, Türkiye’de oturma müsaadesi almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan bireyler; öbür bir ülkede sıhhat sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar ile Toplumsal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kararlarına nazaran korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden fiyatsız faydalanan şahıslar ile ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocukların genel sıhhat sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme artırımı üzere feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

“Toplayıcı” ve “Toplayıcılık” tanımı

Ulusal Güç Verimliliği Aksiyon Planı’nda yer verilen amaçlarla uyumlu olarak Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, “toplayıcı” ve “toplayıcılık” tarifi yapıldı.
Buna nazaran, “toplayıcı”, “Bir yahut birden fazla şebeke kullanıcısı ile kelam konusu şebeke kullanıcıları ismine elektrik piyasasında toplayıcılık faaliyeti yürütmek üzere mutabakat imzalamış olan toplayıcı lisansı yahut tedarik lisansı sahibi hukuksal kişiyi”; “toplayıcılık” ise “Toplayıcı tarafından bir yahut birden fazla şebeke kullanıcısının tüketim yahut üretimlerinin birleştirilerek işletilmesi kapsamında gerçekleştirilen piyasa faaliyetini” söz edecek.
Toplayıcı, şebeke kullanıcıları tarafından muahede yoluyla yetkilendirilecek. Şebeke kullanıcıları, güç tedarik etmek üzere mutabakatlı oldukları tedarik lisansı sahibi hükmî bireyleri toplayıcı olarak yetkilendiremeyecek.
Toplayıcı, mutabakatlı olduğu kullanıcıların tüketim yahut üretim programlarını yönetecek, kelam konusu kullanıcılar ismine elektrik gücü yahut kapasitesinin alınıp satılmasına ait piyasa süreçlerini yürütecek ve yan hizmetlere ait tedarik süreçlerine katılabilecek.
Toplayıcılık faaliyeti, toplayıcı lisansına yahut tedarik lisansına sahip hukukî şahıslar tarafından yürütülebilecek.

Kamu vazifelileri sendikaları üyelerine destek

Kanunla, Harika Hal Süreçleri İnceleme Kurulunun vazife müddetinin sona ermesinden sonra Komitenin misyonlarına ait iş ve süreçlerin yürütülmesi konusunda misyonlu kurum ve kuruluşlar ile uygulamaya dair yol ve temellerin belirlenmesine yönelik düzenleme yapılıyor. Kamu vazifelileri sendikalarına üye olup, aylık yahut fiyatından üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık yahut fiyatlarıyla birlikte 750 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak meblağda toplu sözleşme desteği verilecek. Kurulu olduğu hizmet kolunda çalışan kamu vazifelilerinin yüzde 2’sinden daha fazlasını üye kaydetmiş kamu vazifelileri sendikalarına üye olan, aylık yahut fiyatından üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ise ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık yahut fiyatlarıyla birlikte toplu mukavele ile belirlenecek fiyatta toplu kontrat ikramiyesi yapılacak.
Kamu görevlilerine ödenecek toplu mukavele ikramiyesi, Kamu Vazifelilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Toplumsal Haklara Ait 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Devir Toplu Sözleşme’nin yürürlük müddetince 2119 gösterge sayısının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak fiyatta ödenecek.

Geçmiş devir TEDAŞ borçlarına yapılandırma

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan ve özelleştirme periyot süreçleri esnasında TEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklarından, bu unsurun yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle asıl alacak fiyatı 2 bin Türk lirasını aşmayan alacaklar ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası tespit edilememesi nedeniyle ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ait alacaklardan vazgeçilecek. Bu kapsam dışında kalan abonelerin TEDAŞ’a olan geçmiş periyot elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlarına ait yapılandırma imkanı getirildi.
Bu alacaklara ait taksitlendirme imkanı ile yıllara sari olmak üzere ödenmeyen elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakların tahsilinin sağlanması amaçlanıyor.
1 Ekim 2021 prestijiyle vadesi geldiği halde, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle ödenmemiş ve yapılandırılmamış borçları olan ve yapılandırma müracaatında bulunamayan aboneler düzenleme kapsamına alındı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir