Hâkimler Ve Savcılar Kurulu en az lise mezunu personel arıyor! Son başvuru ne zaman bitecek?

Hâkimler Ve Savcılar Kurulu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü unsurunun (A) fıkrası kapsamında işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum yeniden yayınlanan ilan da en az 70 KPSS puan kaidesi aradığını açıkladı. Müracaat kuralları ve tarihine ait merak edilen tüm ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU FORMU VE TARİHİ

Hâkimler Ve Savcılar Kurulu bilgi hazırlama ve denetim işletmeni alımı için müracaatlar 7 Ekim 2022 tarihinde başlayıp 11 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle / ANKARA adresinde yer alan Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine “2022 yılı 4/A (Kadrolu) Data Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı İş Talep Formu”nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak sureti ve gerekli evraklar ile birlikte şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.

GEREKLİ DOKÜMANLAR NERLER?

1- İş talep formu, (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir.)

2- Fakülte yahut yüksekokulların bilgisayar kısmı, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet kısmı, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi yahut öteki lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar kısımlarından mezun olanlar bakımından tahsil evrakının aslı yahut onaylı örneği, (Noter tarafından yahut belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle adayların getireceği doküman fotokopilerinin HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir.)

  Üstte sayılanlar dışında, en az lise yahut dengi okul mezunu olanlar bakımından lise diploma örneği ile birlikte müracaat tarihinde Ulusal Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasının aslı yahut örneği, (Noter tarafından yahut belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle adayların getireceği evrak fotokopilerinin HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir.)

3- KPSS-2020 imtihan sonuç dokümanı.

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

1- Türk vatandaşı olmak,

2- Son müracaat günü olan 11/11/2022 tarihi prestiji ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı hususundaki yaş kaidelerini taşımak ve merkezî imtihanın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle 36 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar),

3- Fakülte/yüksekokulların bilgisayar kısmı, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet kısmı, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi yahut öteki lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar kısımlarından mezun olmak yahut en az lise ve dengi okul mezunu olup, müracaat tarihinde Ulusal Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına (Usulüne uygun sertifika yahut kurs bitirme dokümanı ibraz etmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.) sahip bulunmak,

4- Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak,

6- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Kümesinden; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan tipinden en az 70 puan almış olmak,

8- Vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir